Energibruken i bygg skal reduseres kraftig

Publisert:

Stortinget har endelig satt mål om energieffektivisering i eksisterende bygg. Energibruken skal reduseres med 10thw (terrawattimer) innen 2030.

I behandlingen av Energimeldingen valgte Stortinget å sette mål om 10 TWh redusert energibruk i

eksisterende bygg sammenlignet med dagens nivå.

Dette er en stor seier for Virke byggevarehandel og andre aktører som har jobbet lenge med dette, sier Bengt Herning i Virke Bygg og Anlegg.Endelig skal vi få på plass et nasjonalt mål om energieffektivisering i eksisterende bygg.

- Her får vi den etterlengtede anerkjennelsen på at det er et stort uforløst potensiale for energisparing i Norge, og dette kan bidra til økt aktivitet i bygg- og anleggssektoren. Nå håper vi bare at Enova følger opp med tilstrekkelige virkemidler for å utløse potensialet, sier Herning.

- Det trengs en konkret handlingsplan med tiltak for å klare å nå dette målet. Virke Bygg og Anlegg har lenge ment at Enovas virkemidler treffer for smalt – og dermed ikke folk flest."Det trengs en konkret handlingsplan med tiltak for å klare å nå dette målet. Virke Bygg og Anlegg har lenge ment at Enovas virkemidler treffer for smalt – og dermed ikke folk flest."

I komitéinnstillingen står det:

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre registrerer at det er et betydelig potensial for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse og at realisering av dette potensialet krever et mangfold av virkemidler over tid. Disse medlemmer mener derfor det i tillegg til et mål om å redusere energiintensiteten med 30 % innen 2030, bør settes et mål om 10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygg.