Er byggevarehandelens fremtid sirkulær?

Publisert:

​Det nye buzzordet sirkulær økonomi brer om seg, men hva er det egentlig, hva er driverne og hva kan det bety for byggevarehandelen? Det ønsket masterstudenter på NHH å finne mer ut av!

Fra venstre Christian Bücker, Nicolai Madsen Vaage, Sunniva Adam and Samuel Desguin. I midten miljøansvarlig Camilla Skjelsbæk Gramstad fra Virke.

​Befolkningsvekst og økt kjøpekraft vil føre til press på jordens begrensede ressurser, og gjenbruk, gjenvinning og resirkulering vil endre måten vi forbruker på.

Det vil også påvirke byggevarehandelen, men hvordan? Det var utgangspunktet for rapporten en gruppe masterstudenter ved det anerkjente internasjonale programmet CEMS ved NHH har laget for Hovedorganisasjonen Virke om sirkulær økonomi.

Utleie, reparasjon og gjensalg

I rapporten beskriver studentene hvordan økte krav og reguleringer fra myndighetene – i kombinasjon med mindre ressurstilgang, kan føre til nye forretningsmodeller i byggbransjen.

Studentene foreslår større fokus på utleie av varer som verktøy og andre større maskiner.  Men også konsepter som å tilby kunder opplæring i reparasjoner og bygge andre tjenester rundt produkter kan føre til økt verdiskapning i byggevarehandelen. Gjensalg av brukte varer kan være en annen variant å skape vekst med mindre bruk av ressurser.

- Det er klart at byggevarehandelen også vil bli påvirket av omstillingen til en sirkulær økonomi, sier Bengt Herning i Virke.  

- Vi er glad for å samarbeide med fremtidens næringslivsledere for å finne nye måter å skape bærekraftig vekst, og håper flere vil sette seg inn i temaet sirkulær økonomi.

Les hele rapporten her >>