Er et inkassoforetak behandlingsansvarlig eller databehandler?

Publisert:

Virke inkasso mottar mange spørsmål fra medlemmer om hvilken rolle Datatilsynet mener et inkassoforetak har i relasjon til gjeldende og fremtidig personvernlovgivning. Dette i forlengelsen av at oppdragsgivere tar kontakt med krav om at man tegner databehandleravtaler. Under orienterer vi kort om rollen.

Databehandler eller behandlingsansvarlig?

I en uttalelse fra Datatilsynet til Norske inkassobyråers forening (nå Virke inkasso) 29.november 2005 opplyser tilsynet om at et inkassoforetak er å anse som behandlingsansvarlig etter gjeldende regelverk. Dette i forlengelsen av at et inkassoforetakenes behandling av opplysningene om skyldneren er av svært selvstendig karakter. Også i den gjeldende bransjenormen for inkasso er inkassoforetak definert som behandlingsansvarlige.

Endringer i forbindelse med ny personvernlovgivning?

Senere i år vedtas ny personopplysningslov. Forholdene som beskrevet i henvendelsen til tilsynet i 2005, og som ledet frem til en uttalelse om at et inkassoforetak er å anse som behandlingsansvarlig, har ikke endret seg vesentlig siden da med hensyn til innhenting og behandling av opplysninger i regi av inkassoforetakene. Virke inkasso har imidlertid valgt å sende en ny henvendelse til Datatilsynet (31.januar 2018) der vi ber om avklaring på hvilken rolle Datatilsynet mener et inkassoforetak har. For det tilfelle at tilsynet konkluderer med at et inkassoforetak er behandlingsansvarlig, ber vi også om en forsikring om at dette medfører at det ikke stilles krav til Databehandleravtale da forholdet mellom partene ikke er i et behandlingsansvarlig/databehandler-forhold. For det tilfelle at tilsynet mener et inkassoforetak er databehandler, ber vi om en redegjørelse for hvor langt denne rollen strekker seg i relasjon til rollen som behandlingsansvarlig.

Virke inkasso vil holde sine medlemmer oppdatert på tilbakemeldingen fra Datatilsynet. Tilsynets tilbakemelding vil også legge føringer for vurderingene som foretas i forbindelse med den nye bransjenormen for behandling av personopplysninger som er under utarbeidelse av Virke inkasso.