Er privat gjeldsboble og oljeavhengighet arven til neste generasjon?

Publisert:

​Oljedop er vanskelig å venne seg av med. Samtidig har lavt rentenivå og gunstig beskatning fyrt opp boligmarkedet og nordmenns gjeldsbygging. Er det grunn til bekymring?

Irene Johansen (Ap), Lars Haartveit, Nina Skalleberg og Henrik Aasheim (H) under paneldebatten.

​– I år bruker vi rundt 200 milliarder oljekroner for å balansere statsbudsjettet. Kan vi avruse oss fra oljedopen dersom utgiftene fortsetter å øke? Lav rente og kronekurs er avgjørende for å sikre norsk næringslivs konkurransekraft. Samtidig har lavt rentenivå og gunstig beskatning fyrt opp boligmarkedet og nordmenns gjeldsbygging, åpnet leder for Virke Inkasso, Nina Skalleberg, debatten under Arendalsuka.

Virke Inkasso tok opp et dagsaktuelt tema om sentrale samfunnsøkonomiske spørsmål, Statsbudsjettet, boligmarkedet, gjeldsbygging og inkassoens viktige rolle da de inviterte til paneldebatt under Arendalsuka.

Som bakteppe for debatten presenterte Virkes sjeføkonom Lars Haartveit hovedutfordringene norsk økonomi står overfor. Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso, innledet om inkasso og betydningen av god likviditet i markedet.

I paneldebatten deltok stortingspolitikerne Henrik Asheim (H) og Irene Johansen (Ap), samt Haartveit og Skalleberg.

Debattleder Iman Winkelman (Virke) stilte spørsmål til panelet om politiske veivalg for å balansere statsbudsjettet og om nordmenns økende gjeldsbygging i et hett boligmarked.

Det var politisk enighet mellom Ap og H om at oljepengebruken er for høy, og at det er grunn til bekymring over stigende boligpriser og nordmenns gjeldsbygging.


Partiene hadde ulike syn på politiske veivalg for å møte utfordringene, og var innom et bredt spekter med tiltak. Johansen (Ap) dro frem skattereformen som et virkemiddel, mens Høyres Asheim tok til orde for å forenkle byggesøknader og åpne opp for et offentlig gjeldsregister som i sin tid ble stoppet av Ap.