Er vi klare for den digitale helserevolusjonen?

Publisert:

​Foran en fullsatt sal ble sentrale politikere utfordret til å svare på hvordan man best mulig kan legge til rette for flere og bedre digitale løsninger som gir innbyggerne mer helse for hver krone.

​Arendalsuka er i full gang og torsdags ettermiddag inviterte Virke og Accenture til debatt om den digitale helserevolusjonen. Seminaret ble innledet av klinisk leder i Accenture Thomas Smedsrud som pekte på mulighetene som følger av smart bruk av teknologi innen helsevesenet.

Smedsruds presentasjon ble etterfulgt av en panelsamtale mellom  statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Fredrik Gierløff (H) og helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Torgeir Micaelsen. Også direktør i e-helsedirektoratet Christine Bergland og direktør i Accenture Tonje Sandberg deltok i paneldiskusjonen. 

Bred politisk enighet
Gjennom panelsamtalen ble det raskt avdekket bred politisk enighet om behovet for sterk satsing på digitalisering av helsevesenet i tiden som kommer. Samtidig ble det pekt på at det allerede pågår mange viktige IKT-prosjekter innenfor sektoren, og at disse over tid også vil bidra til flere og bedre løsninger som også kommer pasientene til gode.

Et viktig poeng som ble trukket frem er behovet for utvidet forståelse for teknologiens muligheter innenfor helsevesenet. Tonje Sandberg trakk frem at det ikke bare er skolebarn som må lære om IKT og datakoding, men at dette også er kunnskap som bør være sentral blant viktige beslutningstakere.


Administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, ba om at sektorinndelingen mellom offentlig og privat ikke måtte stå i veien for arbeidet med å bygge moderne og fremtidsrettet ikt-infrastruktur på helseområdet. Hun ba også om at pasientenes behov ble satt i sentrum, og at dette blant annet må gjenspeiles i form av at informasjonen i større grad må være tilgjengelig for pasientene.