Etablerer Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU)

Publisert:

Representanter for produsenter, handel og spisesteder presenterte i dag Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU) for Helseminister Jonas Gahr Støre. MFU er en ny ordning hvor en samlet næring har forpliktet seg til å skjerme barn mot markedsføring av en rekke mat- og drikkevarer. Det er Annonsørforeningen (ANFO), NHO og Virke som står bak ordningen som vil tre i kraft etter sommeren.

I den nye ordningen forplikter næringen seg til ikke å markedsføre disse mat- og drikkevarene overfor barn under 13 år, og til å vise aktsomhet i markedsføring overfor unge.

- Overvekt er en av de store utfordringene for folkehelsen, og er et problem blant norske barn. En samlet næring ønsker å være en del av løsningen og etablerer nå Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU). Dette er en ordning som inneholder strenge og tydelige retningslinjer som skal skjerme barn mot markedsføring av mat og drikke. Alle som opplever at et produkt markedsføres i strid med retningslinjene kan klage til dette utvalget. Vi er sikre på at dette er en ordningen som vil fungere godt, og effektivt beskytte barn mot uønsket markedsføring, sier sekretariatsleder Wenche Jacobsen, i Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU).

Den omfattende ordningen er utarbeidet i tett dialog med departementet. Den vil gjelde for produsenter, butikker, kiosker, bensinstasjoner og spisesteder i Norge og omfatte et bredt utvalg av produktene disse fører. Dette gjelder blant annet produkter som sjokolade, brus, yoghurt, kjeks, potetgull, søte bakervarer mm.

Slutt på markedsføring mot barn

Den nye ordningen som ble presentert i dag, vil sikre at markedsføringsaktiviteter av mat og drikke særskilt rettet mot barn vil bli stoppet.

- Løsningen vi har utarbeidet sikrer at barn under 13 år ikke skal være en målgruppe for markedsføring av en rekke produkter. Dette innebærer at det ikke skal annonseres for produktene som omfattes av ordningen i typiske barneblader, gjennomføre konkurranser for barn under 13 år, eller ha kampanjer i butikk som særskilt appellerer til barn. Det ansvaret er næringslivet klare til å ta, sier administrerende direktør, Vibeke Madsen i Virke.  

Bredt forankret

Etableringen av Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU) har bred støtte i en samlet næring. Ordningen har blitt utviklet i tett dialog med myndighetene og relevante organisasjoner.

- Det avgjørende er at produsenter, salgssteder og restauranter nå har etablert forpliktende retningslinjer som dekker alle aktører. I tillegg har vi hatt løpende dialog med mediene, distributørene av kinoreklame, reklamebyråer og andre relevante aktører som Idrettsforbundet og LO. All erfaring tilsier at bedriftene vil føle et stort eierskap til ordningen, følge retningslinjene og rette seg etter de vedtakene som fattes. Dedikasjonen fra en samlet næring er meget stor sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Kontaktinformasjon:
Wenche Jacobsen, sekretariatsleder Matvarebransjens Faglige Utvalg
Mobil: 93259461