Etablering av inkassoforetak

Hvem kan drive inkassovirksomhet i Norge?

Det stilles strenge vilkår til hvem som kan drive inkassovirksomhet i Norge. Inkassovirksomhet er konsesjonsbelagt og Finanstilsynet kan trekke tilbake godkjenningen for å drive inkassovirksomhet etter nærmere bestemte vilkår.

Gjennom inkassolovens bestemmelser er det stilt krav til hva som må være på plass for å få konsesjon som fremmedinkassoforetak. Blant annet stilles det krav til positiv egenkapital, en faktisk leder som innehar personlig inkassobevilling, samt Finanstilsynets godkjennelse av foretakets styre. Foretaket må også ha fast forretningsadresse i Norge.

Du kan lese mer om kravene for å drive inkassovirksomhet HER

Personlig inkassobevilgning

Personlig inkassobevilgning etter inkassolovens paragraf fem kan etter søknad gis til personer som anses egnet til å være faktisk leder for foretak som stadig og erversmessig inndriver forfalte pengekrav for andre. Følgende krav må være oppfylt:

  • Det er krav om at søker har hederlig vandel.
  • Det er krav om at søker må være skikket til å være faktisk leder for inkassovirksomhet.
  • Det er krav om at søkeren må ha minst tre år med praktisk erfaring fra inndriving av pengekrav i løpet av de siste 10 årene.