Etterlyser grønne virkemidler

Publisert:

Det må flere insentiver til for å løsne en grønn bølge i næringslivet. De politiske ambisjonene henger ikke på grep med virkemiddelapparatet. Et mangfold av tiltak må på plass før det vil være mulig å oppnå resultater som virkelig monner. Handel står sentralt til i forhold til denne utfordringen.  

Det var miljøansvarlig i Virke, Camilla Gramstad, som sto for oppsummeringen i  frokostmøtet til Virke Bygg & Anlegg 19. november. Under overskriften « Grønne gulrøtter, takk!» ble klima- og miljøutfordringen, i nærvær av noen titalls morgenfriske representanter for byggenæringen, satt på dagsorden.
Ikke rom for ROT-fradrag
I sitt innledningsforedrag om ROT-fradraget satte næringspolitisk direktør i Virke, Harald J. Andersen, tonen. Det var forventet at en slik ordning, med viktige føringer både mot svart arbeid og betydelige miljøgevinster, ville komme på plass i statsbudsjettet for 2015. Slik er det ikke blitt. Den blå/blå regjeringen strekker seg til et rettighetsbasert skattefradrag for enøkinvesteringer med en ramme på 250 millioner kroner. Ekspertene har regnet ut at en ordning med ROT-fradrag netto vil koste åtte milliarder kroner. Det er en kostnad det blir vurdert å ikke være rom for i budsjettet.

Seniorrådgiver Frode O. Gjerstad i Enova, som administrerer de statlige enøkordningene, hadde ikke mange trøstens ord å komme med. Også der venter de på en nærmere avklaring av hvordan den foreslåtte ordningen for rettighetsbaserte skattefradrag for enøkinvesteringer skal håndteres.  I Lavenergiprogrammet gjøres det imidlertid mye for å få den «grønne ballen» til å rulle. Der er de blant annet i gang med å utvikle en tiltakspakke for heving av kompetanse i byggenæringens håndverks- og handelsmiljø. Det ga seniorrådgiver Christine M. Karlsen i Lavenergiprogrammet smakebiter på under frokostmøtet.
Mangel på kunnskap
Markedsdirektør Henning Johansen i Byggmakker Handel presenterte hovedtall fra en nasjonal boligundersøkelse. Av den fremgår det blant annet at det først og fremst er mangel på kunnskap, både hos kundene og håndverkere, som hindrer at det settes skikkelig fart på den «grønne ballen». Når enøkinvesteringer kan underbygges med lavere strømregninger og bedre inneklima er veien til fornuftige beslutninger kortere.
Harald Amundsen har vært teknisk prosjektleder for den nylig ferdigstilte Multicomforthuset («Tesla-hus»)i regi av blant andre Brødrene Dahl og Optimera. Han foretok en gjennomgang av resultatene i dette prosjektet, som viser at det teknologisk sett er mulig å få til store enøk-gevinster, men at det må offentlige støtteordninger til for å realisere dette konseptet i stort omfang. Les mer om Multicomforthuset i desemberutgaven av Bygg & Handel.