EU avvikler MVA-fri netthandel fra utlandet

Publisert:

EU innfører nå MVA fra første krone ved netthandel fra utlandet. Norge må følge etter og avvikle 350-kronersgrensen.

Netthandel med nettbrett

EU har vedtatt å innføre et nytt mva-system for netthandel i land utenfor EU. EU har allerede merverdiavgiftsbetaling ved grensekryssende netthandel innad i EU. Nå skal fribeløpsgrense fjernes også for netthandel i land utenfor EU. Dette fribeløpet er i dag 22 Euro, dvs. ca. 200 kr. Fribeløpet gir utenlandske netthandelsaktører fra bl.a Kina en konkurransefordel i EU. EU vil med det nye systemet sikre like konkurransevilkår for alle som selger til EU-borgere. 

EU innfører også en plikt til mva-registrering for nettselskaper utenfor EU som selger til EU-borgere. Systemet kalles One-stop-shop, og innebærer at Alibaba, Amazon og andre nettaktører kan registrere seg i ett EU-land, så vil det gjelde for hele EU. Nettselskaper som skal selge til EU-borgere må innføre merverdiavgiftsbetaling på nettet i tråd med EUs regler.

Det nye mva-systemet skal være på plass i alle EU-land innen 2021. Sverige iverksetter mva-betaling fra første krone ved handel hos kinesiske og amerikanske nettselskaper allerede i 2019.

Norge har dessverre gått motsatt vei av EU og økt utenlandske netthandelsbedrifters konkurransefordel i det norske markedet ved at fribeløpet i Norge ble økt  fra 200 til 350 kroner i 2015. Norge eksporterer med det med åpne øyne både arbeidsplasser og skatte- og avgiftsinntekter ut av Norge. EU-kommisjonen anslår at MVA-fribeløpet på 22 Euro fører til årlige tapte skatte- og avgiftsinntekter på ca. 24 mrd. kroner i EU. Til sammenlikning anslår Virke at Norge taper 2,9 mrd. kroner i skatte- og avgiftsinntekter i 2016 på 350-kronersgrensen. 
 
Norske forbrukere handlet i 2015 varer i utenlandske nettbutikker for nesten 10 mrd kroner.  Vi vet at den avgiftsfrie grensen på 350 kroner er en sterk driver for handel i utenlandske nettbutikker. Og veksten er sterk, 188% fra 2011 til 2015.
 
- Vi ser at EU aktivt jobber for å forenkle og tilpasse sitt MVA-system til digitaliseringsbølgen og en stadig mer globalt konkurranseutsatt handelsnæring, sier Harald Jachwitz Andersen i Virke. I Norge har vi dessverre gått motsatt vei og eksportert flere tusen arbeidsplasser og milliarder av inntekter til staten gjennom vår avgiftsfrie grense på 350 kroner. Nå må vi lære av EU, snu og innføre MVA fra første krone også i Norge, fortsetter Andersen.