EU-domstolen – flyselskap skal kompensere passasjerer ved teknisk svikt

Publisert:

​EU-domstolen avsa den 17. september dom i den såkalte KLM-saken om flypassasjerers rett til standardkompensasjon ved teknisk svikt.

​I dommen slås det fast at et flyselskap skal kompensere passasjerer ved kanselleringer og lengre forsinkelser grunnet uforutsette tekniske problemer der problemene anses å inngå som del av den normale utøvelsen av driften som flyselskap. EU-domstolen slår imidlertid fast at enkelte tilfeller av teknisk svikt, herunder særlig produksjonsfeil som påvirker flysikkerheten samt sabotasje og terrorisme, kan unnta flyselskap fra deres ansvar for å betale standardkompensasjon etter EU-forordning 261/2004.

Etter EU-forordning 261/2004 forplikter flyselskap å yte standardkompensasjon til passasjerer (mellom 250 og 600 Euro, avhengig av distanse) ved kansellering og lengre forsinkelser. Transportøren er imidlertid ikke forpliktet til å utbetale en slik standardkompensasjon der man kan godtgjøre at kanselleringen skyldes en ekstraordinær omstendighet som ikke kunne vært unngått dersom alle rimelige tiltak hadde vært truffet. 

I avgjørelsen fra EU-domstolen sier retten at tekniske problemer kan anses som en ekstraordinær hendelse, men at omstendighetene rundt teknisk svikt bare kan klassifiseres som en ekstraordinær hendelse dersom de er knyttet til en hendelse som ikke er iboende i den normale utøvelse av aktiviteten som flyselskap og ligger utenfor selskapets faktiske kontroll på grunn av feilens karakter eller opprinnelse.

Om feilen i den foreliggende saken, som gjaldt for tidlig oppstått teknisk feil på enkelte komponenter i luftfartøyet, bemerker domstolen at en slik situasjon kan anses som plutselig oppstått. Imidlertid er en slik at denne typen feil vil være uløselig forbundet med flyselskapets sedvanlige aktivitetsutøvelse ettersom man som en del av den normale driften vil konfronteres med slike uventede tekniske feil. Forebyggelse av slike feil eller reparasjoner av disse anses dermed ikke å ligge utenfor flyselskapets kontroll. På denne bakgrunn kom EU-domstolen til at de omtalte feilene i denne saken ville falle utenfor det som vil være å anse som en ekstraordinær omstendighet etter forordningens artikkel 5 (3).

EU-domstolen presiserer med denne avgjørelsen ytterligere det ansvar et flyselskap har for å yte standardkompensasjon ved kanselleringer og lengre forsinkelser som følge av en teknisk svikt. 

Pakkereiselovgivingen i Norge er i dag slik at luftfartslovgivingen er en del av de rettigheter pakkereisekunder har i forbindelse med flyreisen, slik at avgjørelsen også vil være relevant for pakkereisearrangører og formidlere.

Les presseskrivet fra EU-domstolen her

Avgjørelsen i sin helhet er tilgjengelig her