EU-domstolens dom om forsinkelser vs kanselleringer

I november 2008 avsa EU-domstolen noen svært viktige dommer.

Essensen er denne: EU-forordning 261-2004 ("passasjerrettighetene") er å forstå slik at forsinkelser som medfører at passasjeren ankommer endelig bestemmelsessted mer enn 3 timer etter opprinnelig ankomsttid, skal ha samme rett til kompensasjon som om flyet hadde blitt kansellert. Det betyr at passasjeren skal da de beløpene som framgår av EU-forordningen og som er avhengig av lengden på flygingen med mindre flyselskapet kan dokumentere at årsaken til forsinkelsen er en "ekstraordinær omstendighet" som selskapet hverken kunne eller burde ha unngått. EU-domstolen sier også at tekniske feil ikke automatisk er slike "ekstraordinære omstendigheter".
EU-kommisjonen fastslår at avgjørelsen med dette er gjeldende rett i EU. Spørsmålet om EU-domstolen har gått lenger enn sitt mandat ved dommen, som endrer det materielle innholdet i EU-forordningen, har vært prøvet for tysk rett, som stadfester EU-dommen. Gjennom EØS-avtalen er Norge også forpliktet til å praktisere sitt lovverk på dette området slik som EU gjør, og Samferdselsdepartementet har overfor HSH Reise Utland bekreftet at det ikke er nødvendig å endre luftfartslovgivingen for at dommen skal følges også i Norge.  Flyklagenemnda og klagenemnda for Pakkereiser vil legge dommen til grunn.  Pakkereiselovgivingen er slik at luftfartslovgivingen de facto er en del av de rettigheter pakkereisekunder har i forbindelse med flyreisen.