Europabarometer - Survey on Sport and Physical Activity

Denne undersøkelsen ble publisert av EU-kommisjonen 29. mars 2010.