Få importører overholder kravene for omsetning av treprodukter

Publisert:

Arbeider i byggevarehandel
Illustrasjonsfoto

Miljødirektoratet har for første gang ført tilsyn med importører av tømmer og treprodukter. Åtte av ti kontrollerte virksomheter oppfylte ikke kravene. Det betyr risiko for at de importerte tømmerproduktene som selges i Norge, stammer fra ulovlig hogst.