Fagskolene blir høyere yrkesfaglig utdanning

Publisert:

Politikerne satser nå på de viktige fagskolene, som nå skal anerkjennes som høyere yrkesfaglig utdanning. I tillegg får fagskolene en ny finansieringsmodell.

Ung jente borrer med drill
Fagskolene blir høyere yrkesfaglig utdanning i følge innstillingen til KUF-komiteen som nå er til behandling

Virke har fått betydelig gjennomslag for sin fagskolepolitikk i stortingsmeldingen om fagskoleutdanning og i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling som ble avgitt forrige uke.

− For fagskolene er det viktig å få synliggjort nivået på utdanningene, og det gjøres nå ved å betegne fagskoleutdanning som høyere yrkesfaglig utdanning. Sammen med konkrete tiltak som for eksempel å innføre studiepoeng også for fagskoleutdanning, skal det settes i gang flere utviklingstiltak for å skape gode overgangsordninger mellom ulike typer høyere utdanning, forteller Tormod Skjerve, Virkes representant i Nasjonalt fagskoleråd og leder av Virkes utdanningspolitiske tenketank.

Ny finansieringsordning

−En ny finansieringsordning for fagskoleutdanning er det andre som har stått øverst for Virkes påvirkningsarbeid. Vi er fornøyd med at de tre nåværende ordningene samles i en felles, men det gjenstår fortsatt å sikre mulighet for statlig finansiering av all fagskoleutdanning, sier Skjerve.

Han peker på at fagskolene vil spille en stadig viktigere rolle for at virksomhetene våre skal kunne ha rett kompetanse til rett tid, men både politikere, utdanningsmyndigheter og partene i arbeidslivet legger nå et mye bedre grunnlag for en mer systematisk utvikling og vekst i høyere yrkesfaglig utdanning.

−Virke vil fortsette å bidra aktivt inn i dette arbeidet, slår Skjerve fast.

KUF-komiteens innstilling her.

Kunnskapsdepartementets stortingsmelding her.