Færre feriekjøp ga netthandelsnedgang

Publisert:

​1. kvartal ga en nedgang i den samlede netthandelen på 9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig færre kjøp av tjenester på nett, mens omsetningen av hadde en positiv utvikling.

​Virkes eHandelsbarometer for 1. kvartal 2015 viser at nordmenn i løpet av 1. kvartal (januar-mars) netthandlet for totalt 17,3 mrd. kroner, mot 19,0 mrd. kroner i 1. kvartal 2014.  Nedgangen på kjøp av tjenester på nett var på 16 prosent, mens omsetningen av varer hadde en vekst på 2 prosent.

- Nedgangen skyldes først og fremst færre kjøp av ferie- og fritidsreiser i årets første måneder, sier Johanne Kjuus, fagsjef handel i Virke.


Kontaktlinser og mat øker
Samlet vareomsetning på nett utgjorde 8,8 mrd. kroner, og nordmenn kjøper stadig flere varekategorier på nett. Hus, hjem og hage er nå den 3. største varekategorien på nett, og her økte omsetningen med 26 prosent fra samme periode i fjor.

I første kvartal 2015 er det varekategoriene kontaktlinser/briller som øker mest på nett, med en doblet omsetningsvekst.  Mat- og drikkevarer er fortsatt en liten kategori innen netthandel, men har hatt en god vekst på hele 39 prosent fra samme kvartal i fjor.

- Kommer de store dagligvarekjedene på nett i år, kan vi vente en ytterligere vekst, sier Kjuus.

Mindre tjenestehandel
Tjenestehandelen på nett har falt siden samme kvartal i fjor, med en nedgang på 16 prosent. Ferie og fritidsreiser står for over 90 prosent av tjenestekjøpene på nett, og falt med 16 prosent. Det er også en nedgang (8 %) innen kategorien arrangementer og opplevelser.

– Netthandelen merker raskt endringer i markedet, for eksempel kan den fine sommeren i 2014 ha ført til at forbrukerne fortsatt venter med å kjøpe sommerferien på nett. Samtidig er netthandelen med tjenester typisk konjunkturutsatte, og det kan være med å forklare nedgangen i tjenestekjøpene. Styrkes kronekursen, vil dette også kunne gi et positivt utslag på økt kjøp av ferie- og fritidsreiser på nett, sier Kjuus.

Se eHandelsbarometeret for 1. kvartal 2015 her.