Fjerning av skatt på trening - forenkling og økt fysisk aktivitet

Publisert:

I Politisk plattform for en regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet vil man "gjennomgå reglene for fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalte ordninger for å tilpasse dem til et moderne og fleksibelt arbeidsliv". – Endelig, sier vi!

Dagens skatteregler og praksis når det gjelder arbeidsgivers støtte til fysisk aktivitet og trening er utdatert, komplisert og oppfyller ikke den opprinnelige målsettingen. I dagens regelverk er trening i bedriftens egne lokaler unntatt beskatning. I følge SSB har 99,5 prosent av alle foretak i privat sektor færre enn 100 ansatte. Det er et fåtall av disse som har muligheter for egne treningslokaler. Virke mener derfor at dagens ordning favoriserer store virksomheter og bidrar til forskjellsbehandling.

Myndighetene har anerkjent verdien av at arbeidsgiverne for landets 2.6 millioner lønnsmottakere legger til rette for og stimulerer til fysisk aktivitet som når majoriteten av arbeidstakerne.

Virke, med Virke Trening i spissen, hilser derfor den kommende regjeringens vilje til å se på dagens regelverk velkommen.Undersøkelser foretatt av Virke og Perducoi 2012 i 1000 virksomheter, viser at dagens skatteplikt på trening er et reelt og vesentlig hinder for økt fysisk aktivitet. Bare 27 prosent av virksomhetene i undersøkelsen tilrettelegger for fysisk aktivitet for sine ansatte. Av de 73 prosentene som ikke tilrettelegger for fysisk aktivitet, oppgir 21 prosent at hovedårsaken er at dagens skatteplikt virker demotiverende. Hvis man hadde fjerne inntektsskatten og arbeidsgiveravgiften, svarer 44 prosent at de ville tilrettelagt for fysisk aktivitet for sine ansatte. Fleksibilitetfor arbeidstakere og forenkling for arbeidsgivereer nøkkelen for å få flere fysisk aktive.

Hvordan vil en slik løsning kunne gjennomføres i praksis?

– Vi tror en endring av skattereglene på linje med Sveriges "friskvårdbidrag", vil være et viktig strukturelt virkemiddel som kan bety økt fysisk aktivitet og forebyggende helse for grupper som i dag er inaktive, sier direktør for Virke Trening, Anne Thidemann.

Over halvparten av svenske arbeidstakere er fysisk aktive som følge av "friskvårdbidraget". I følge svensk LO så har ordningen bidratt til en positiv holdning til fysisk aktivitet blant arbeidsgiverne, og et redusert sykefravær over tid. At det svenske regelverket i tillegg er forbilledlig enkelt å forstå og praktisere er selvsagt svært positivt.

Les mer her: Motion och annan friskvård

I innledningen til Skatteverkets beskrivelse av reglene, står det: "Nuvarende regler om skattfri motion och annan friskvård har anpassats til att formera för motion har utvecklats och att sättet för att utöva motionen har förändrats".

Så enkelt kan det sies. Norge trenger også skatteregler som er tilpasset folks aktivitetsønsker. Det beste er at dette nesten er som klippet ut av den ovennevnte plattformen for regjeringen Solberg når det gjelder området Forenkling (s. 29). Nå gjenstår det (bare) ågjøre det!