Flere tar vinterferien i shorts

Publisert:

Av de som reiser bort på vinterferie, drar 45 prosent til varmere strøk. Dette er en økning på rundt 6 prosent i forhold til 2012.

En av fire nordmenn tar vinterferie, viser en befolkningsundersøkelse fra Hovedorganisasjonen Virke. Syden og privat hytte i Norge er de mest populære ferieformene i vinterferien. 45 prosent av disse drar til utlandet, og det er Gran Canaria, Tenerife og Thailand som er de mest populære reisemålene.

- Vi ser at utlandet lokker stadig flere nordmenn i alle skoleferiene, sier direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland.

- At dette også viser seg i vinterferien, overrasker overhodet ikke. Men når vi skraper i underlaget fra befolkningsundersøkelsen vår, ser vi interessante detaljer: Nord-lendingene tar ut flere feriedager enn Oslofolk, og de reiser også oftere utenlands i vinterferien enn vi her sør, forteller Forsdahl. Han mener at Nord-Norges lange vinter er noe av forklaringen.

- Videre ser vi at de med høy inntekt er mer tilbakeholdne med å ta ut feriedager i vinterferien, og tror dette skyldes arbeidssituasjonen deres. Og så, ikke overraskende, tar de over 50 vinterferien i varme strøk i større utstrekning enn de yngre. For alle aldersgruppene er sosialt samvær det viktigste i denne ferien, selvfølgelig kombinert med rekreasjon, fysiske aktiviteter, lek og moro avslutter Forsdahl.

Fakta om nordmenns vinterferie:

  • Hovedorganisasjonen Virke gjennomfører hvert år en stor befolkningsunder-søkelse om nordmenns ferievaner. Svarene er hentet inn av Perduco fra Norstats webpanel.
  • 26 % av nordmenn oppgir at de tar vinterferie. 45 % av disse reiser til utlandet, 30 % til privat hytte i Norge, 18 % blir hjemme, 12 % besøker familie og venner i Norge, mens 8 % velger hotell, campingplass eller hyttegrend i Norge.
  • Samvær med venner og venner er hovedformålet med vinterferien, sier 61 %. 31 % oppgir rekreasjon, soling og bading som motiv for vinterferien, 26 % vil drive aktiviteter, 20 % vil dyrke egne interesser og 18 % vil oppleve nye steder.