Flyselskapers gebyrer truer kundens valgfrihet og nøytral distribusjon

Publisert:

En rekke europeiske aktører, herunder representanter for både reisebyrå- og passasjerinteressene, sendte nylig et brev til EUs transportkommisær Violeta Bulc der man utrykker skepsis til at dominerende flyselskaper innfører avgifter som vil kunne lede til begrenset valgfrihet og et mindre oversiktlig marked for de reisende.

Bilde av fly

Brevet er sendt i kjølevannet av at British Airways og Iberia nylig annonserte at man ville innføre et gebyr for bestillinger gjort gjennom GDS-bookinger. Lufthansa innførte et tilsvarende gebyr allerede i 2015, en innføring Virke Reise Utland uttrykte seg sterkt kritiske til.

ECTAA, den europeiske paraplyorganisasjonen for turoperatører og reisebyråer der Virke Reise Utland også er medlem, står som en av flere avsenderne av brevet til kommisæren, som også Virke Reise Utland har vært på å signere.

- Jeg er skeptisk til at dominerende aktører innfører gebyrer som reduserer kundenes muligheter for å sammenlikne priser og produkter i sin foretrukne bestillingskanal og kritisk til hvilke følger en slik utvikling vil få for et oversiktlig marked og den reisendes valg fremover, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør i Virke Reise Utland.

Les brevet til EUs transportkommisær i sin helhet her.