Folkehelsemeldingen - Virke etterlyser konkrete tiltak

Publisert:

- Det er bra at treningssentrene blir omtalt som en viktig aktør for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Dette betyr at helseministeren har innsett hvilken viktig aktør treningssentre er for folkehelsen. Men det mangler fremdeles tiltak, sier Anne Thidemann, direktør for Virke Trening.

Thidemann viser til regjeringsplattformen som sier at regjeringen skal gjennomgå reglene for fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalte ordninger slik at de tilpasses et moderne og fleksibelt arbeidsliv.

- I vårt innspill til meldingen sier vi at mange virksomheter og arbeidsgivere ønsker å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet for sine ansatte. Da kreves det incitamenter og stimulans og dagens regler for fordelsbeskatning er et stort hinder. Det er skuffende at Høie ikke adresserer behovet for å fjerne skatt på trening, sier Thidemann.

Næringslivet klart til innsats

- Vi setter pris på skryt som næringslivet får i meldingen, for de er en viktig aktør for å bedre folkehelsen. Men vi ville heller ha penger i statsbudsjettet, sier Thidemann.

Direktør for Virke Dagligvare, Ingvill Størksen, er enig men etterlyser også konkrete tiltak i statsbudsjettet.

- Vi skal – og vil – fortsatt ta ansvar. Men meldingen er svak på konkrete tiltak som vi ikke kjenner til og jobber med fra før. Det jeg savner er et tiltak som virkelig monner, for eksempel lavere pris på sunne matvarer gjennom fjerning av mva. på frukt og grønt, sier Størksen.

Fra tanke til handling?

I Forrige folkehelsemelding som kom i 2013 brukte den rødgrønne regjeringen ordet "vurdere" 120 ganger. I Høie brukes sin melding frasen "å legge til rette for" omtrent like ofte.

- Det kan være et steg i riktig retning, men det er fremdeles ord – ikke tiltak, avslutter Thidemann.

Hele Folkehelsemeldingen kan leses her.