Folkehøgskolenes muligheter

Strategi- og inspirasjonseminar for styreledere og rektorer

PROGRAM


Kl. 10.00 Velkommen

v/Inger Helene Venås, direktør Virke Ideell

 

Kl. 10.05 Slik tenker jeg om arbeidsglede

v/Arnt Sæter, GLADiator

 

Kl. 11.30 Lunsj

 

Kl. 12.00 EU-reglene for behandling av personopplysninger (GDPR)
– hva betyr dette for folkehøgskolene?

v/Virkes advokater

 

Kl. 13.00 Virkes støtte til styreledere og rektorer, hva gjør vi og hva tilbyr vi?

  • Arbeidsgiverstøtte – v/Magnus Kræmer, leder arbeidsgiverservice Virke
  • Forretningsjus – v/Jon Fors-Skjæveland, advokat Virke
  • Tariffområdet – v/Ann Torunn Tallaksen, forhandlingssjef Virke
  • Lederutviklingsprogram – v/Anne-Grete Skofterød, seniorrådgiver Virke

 

Kl. 14.00 Visjoner for fremtidens folkehøgskole – mine tanker om muligheter og posisjonering

Innledninger ved:

  • Gunnar Birkeland, Folkehøgskolen Sørlandet
  • Kjersti Versto Roheim, Sagavoll folkehøgskole
  • Morten Eikenes, Ringerike folkehøgskole

Samtale

Kl. 15.30 Avslutning