Folkehøgskolerektorene møtte ungdomspolitikere

Publisert:

Lederne i alle de politiske ungdomspartiene var invitert da Virke arrangerte  sin faste folkehøgskoledag 11. juni.

​- Det er alltid en toppolitiker som innleder på disse samlingene, men etter Unge Høyres "heklekursutspill" var det naturlig for oss å invitere ungdomspolitikerne, sier Torbjørg Aalborg, direktør i Virke Ideell.

Ungdomslederne innfridde. De møtte opp godt forberedt og med stor vilje til å høre på erfarne rektorers innspill. Virke er den hovedorganisasjonen med størst bredde innen utdanningssegmentet, og folkehøgskolene er totalt den største grupperingen innen utdanning i Virke.

- Vi er svært opptatt av å få politikere til å anerkjenne og støtte opp under folkehøgskolene også i fremtiden, sier Aalborg. - Vi lever i et samfunn som kommer til å trenge mer og mer av den kompetansen man i vid forstand tar med seg fra et år på en folkehøgskole. Derfor må politikerne på banen!

Ungdomspolitikerne oppfordret rektorene til mer kontakt, og ga klart uttrykk for at de ønsker mer dokumentasjon på viktigheten av et år på folkehøgskole. Utover at FPU ønsket å fjerne elevens  stipend, var det ingen uttalt uenighet mellom politikerne. 

De som deltok var
Lage Nøst, Grønn Ungdom
Petter Melsom, FPU
Tord Hustveit, Unge Venstre
Emil Andre Erstad, KrFU
Erling Laugsund, SPs Ungdom
Mani Husseini, AUF
Nicholas Wilkinson, SU

Unge Høyre ble dessverre forhindret i å komme