Forbrukeren er vinneren

Publisert:

Lave priser på grunn av sterk konkurranse og sterk krone vil gjøre norske forbrukere til vinnere i 2013. Fra 2000 til 2012 økte det norske konsumet med 78 prosent, til 1 100 milliarder kroner målt i løpende priser (48 prosent målt i faste priser). Virke tror veksten fortsetter i 2013.

- Ledere i Virkes medlemsvirksomheter tror prispress blir en av de største utfordringene i 2013, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Det betyr at forbrukerne kan fortsette å nyte godt av at prisveksten holdes nede.
Virkes konjunkturundersøkelse, som ble gjort blant medlemsvirksomheter i februar og mars, viser at 60 prosent av de spurte mener prispress blir en utfordring i år.
- Andre viktige utfordringer de og vi ser er blant annet mangel på kompetent arbeidskraft, pensjonskostnader, lønnsoppgjøret og fare for fallende konjunkturer i EU og Norge fortsetter.
Moderat opptur i butikkene
Den forsiktige optimismen finner vi også igjen i prognosene for norsk handel.
- Selv om norske forbrukere fortsatt er forsiktige og sparer mye, blir det rom for økt handel. En vekst på 3,5 prosent i norsk handel er ikke veldig mye, men likevel bedre enn de tre foregående årene, sier sjeføkonom Lars Haartveit i Virke.
Utvalgte nøkkeltall fra Hovedorganisasjonen Virkes prognoser (prosentvis endring fra året før):
Område
2011
Estimert
2012
Anslag 2013
Dagligvarer/kiosk
3,5
3,6
3,5
Sport
-1,4
3,3
3
Klær
0,9
2.1
3
Sko
1,9
-1,1
1
Møbler/interiør
4,8
4
4
Elektro/radio/TV
-1,1
1,1
4
Byggvarehus
4,6
6,4
6
Bredt vareutvalg ellers
6,4
6,8
7
Detaljhandel i alt, eks motor og bensin
2,9
3,2
3,5