Forbrukertilsynet følger opp prismarkedsføring

Publisert:

Virke Handel har tatt opp ulovlig prismarkedsføring på utenlandske nett-markedsplasser med Forbrukertilsynet.

Nå har tilsynet gått på en rekke nettsteder og gitt advarsler. Noen kan også få bøter for brudd på markedsføringsloven. I Sverige har Trademax.no blitt bøtelagt.

Nettsteder som markedsfører nedsatt pris eller kampanjepris når det faktisk ikke har vært noen reell førpris, bryter markedsføringsloven. Forbrukertilsynet håndhever loven strengt overfor norsk handel. Virke Handel forlanger at etterlevelse av markedsføringsloven må håndheves like strengt overfor bl.a Finn.no og online markedsplasser både i Norge og utlandet, så lenge de retter seg mot forbrukere i Norge.

Virke Handel har i møte med Forbrukertilsynet vist eksempler på utenlandske nettaktører som markedsfører varer til norske forbrukere uten å forholde seg til markedsføringslovens krav. Forbrukerne lures til å tro at de kjøper en vare til nedsatt pris, mens det i realiteten aldri har vært en annen pris enn den som markedsføres. Dette er kritisk fordi slik markedsføring er svært salgsfremmende, og særlig på nettet. Virke Handel ba derfor Forbrukertilsynet å følge opp både utenlandske og norske nettaktører og sørge for at loven håndheves likt. Forbrukertilsynet har nå undersøkt en rekke slike nettsteder.

-Like vilkår handler ikke bare om like rammevilkår med hensyn til regler og avgifter, men også at loven håndheves likt overfor alle som konkurrerer om å selge til norske forbrukere. Det innebærer at markedsføringsloven må følges likt i fysisk butikk og nettbutikk, og likt i alle plattformer som brukes for nettsalg, sier Harald J Andersen, direktør i Virke Handel.

-Virke har fått et økende antall henvendelser fra medlemmer om markedsføring på nettet. Vi opplever at enkelte aktører som driver nettsalg ikke forholder seg til markedsføringsloven på samme måte som vi er vant til i de fysiske utsalgsstedene. Det gjelder særlig bruk av «rabattpris», som er svært salgsfremmende, særlig på nettet. Manglende etterlevelse av markedsføringsloven i salgskanaler på nettet vil både ramme forbrukeren og konkurransen i markedet. Vi er glad for at Forbrukertilsynet nå følger opp dette, sier Andersen.

Forbrukertilsynet deltar også i EU, som overvåker og følger opp de store multinasjonale nettaktørene. Det handler ikke bare om brudd på markedsføringsregler, men også håndheving av EUs krav til produktstandarder, forbud mot miljøgifter, helseskadelige stoffer ol, samt forbrukeres rettigheter ved kjøp. På disse områdene har Norge i stor grad innført EU-regler, og det er viktig at norske myndigheter håndhever reglene slik det gjøres hos våre naboland.
Se også sak om forbrukerregler ved netthandel