Forbud mot å selge isposer med ammoniumnitrat til private

Publisert:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) går i disse dager ut med informasjon om at privatpersoner ikke lenger skal kunnekjøpe isposer som inneholder mer enn 16 vektprosent nitrogen (N).

Dette gjelder også personer som ikke har behov for slike poser til yrkesmessig bruk. Dette er et av mange tiltak for å hindre at kjemikalier som kan brukes til å lage bomber havner i urette hender.

Les mer om det generelle forbudet her.