Foredagene: medlemsmøtet 9. november

Publisert:

Det haster med å komme à jour med kravene i den nye personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som trer i kraft i mai 2018. Dette var tema på Virke e-Handels medlemsmøte der deltakerne også fikk vite mer om Digital Natives, aktuelle handelstrender og hvordan bærekraftig virksomhet kan gi økt lønnsomhet.