Foreløpig enighet i EU om nytt pakkereisedirektiv

Publisert:

Europaparlamentet og Rådet kom på tirsdag 5. mai til en foreløpig enighet på de siste gjenstående punktene i diskusjonen om pakkereisedirektivet. 

Enigheten innebærer blant annet at forretningsreiser i sin helhet faller utenfor direktivets anvendelsesområde og at såkalte "click-throug" bestillinger skal ansees som en pakkereise der kundens navn, e-postadresse og kredittkortinformasjon videreformidles innen 24 timer etter salget. Videre er det enighet om å innføre en maksimumsbegrensning i arrangørens ansvar ved ekstraordinære omstendigheter til å besørge overnatting i tre netter.

Videre steg

Teksten det i går ble oppnådd enighet om skal offisielt vedtas av Rådet den 28. mai. Deretter skal Europaparlamentet vurdere enigheten her oppnådd i sin såkalte andre lesning av direktivteksten.

Virke Reise Utland følger prosessen videre og holder medlemmene orientert om utviklingen.

Les mer om saken på Europaparlamentets hjemmesider.