Forsiktig prisøkning

Publisert:

​Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisindeksen (KPI) med 2,1 prosent. For matvarer var veksten kun 0,6 prosent, altså langt lavere enn veksten i kostnadsnivået målt ved konsumprisindeksen. Dermed ser det ut til at handelen unnlater å sette opp utsalgsprisene til tross for økte kostnader.

​Sammenligner vi med prisutviklingen bakover i distribusjonskjeden kommer dette enda tydeligere frem. I samme periode steg matprisene for førstegangsomsetning innenlands* med hele 4,9 prosent. Næringsmiddelindustriens priser steg over samme periode med 2,6 prosent. Sammenlignet med den beskjedne veksten på handelsleddet, 0,6 prosent, viser dette tydelig dagligvarehandelens forsiktighet med å øke prisene selv om kostnader og innkjøpspriser øker.

- Det er åpenbart at det er den sterke konkurransen i dagligvarehandelen som forklarer dette. Imidlertid gir prisveksten gjennom verdikjeden forut for detaljleddet signaler om at også handelens priser kan øke i tiden fremover, sier Thomas Angell, direktør for Virke Handel.

* Den faktiske prisutviklingen i første omsetningsledd av varer i det norske markedet, altså fra norsk produksjon solgt i det norske markedet og ved import.