Forslag om redusert reklamasjonsfrist ved nettsalg

Publisert:

EU-kommisjonen foreslår flere endringer i forbrukerlovgivningen som vil påvirke alle som selger varer til forbrukere over nett. Forslagene innebærer blant annet at den absolutte reklamasjonsfristen reduseres fra fem til to år, at selger pålegges bevisbyrden ved mangelsvurderingen (dvs. at selger er den som må bevise at det ikke foreligger en mangel, men at feilen skyldes slitasje, brukerfeil mv.)og at reglene om relativ reklamasjonsfrist (rimelig tid) fjernes.

Forslagene er kun rettet mot fjernsalg (herunder nettsalg) og har sin bakgrunn i forslag fra EU-kommisjonen til to nye EU-direktiver om henholdsvis fjernsalg av fysiske varer og levering av digitale ytelser. Direktivene er såkalt fullharmoniseringsdirektiv som vil skape felles regler innenfor hele EU/EØS-området. Formålet med dette er å fremme handel på tvers av landegrensene.

Virke skal levere høringssvar på forslagene og er interessert i synspunkter og innspill fra medlemmene. Er det fornuftig med ulike reklamasjonsregler på nett og i butikk? Er det viktig med fullharmoniserte regler? Hvilke tanker gjør man seg om de nevnte forslagene, og hva vil det ha som konsekvens for din virksomhet? Burde reglene eventuelt gjelde både på nett og i butikk dersom reglene først innføres?

Høringsdokumentene finner du her >>