Forslag til ny regulering av kompetansekrav for alle medlemmer av Virke inkasso

Publisert:

Arbeidet med å utforme forslag til nye kompetansekrav for autoriserte inkassobevillingshavere er i gang. I dette notatet skisseres forslag til ny modell med spørsmål der vi ber om innspill fra våre medlemmer. Frist for innsendelse er 15. desember.

Vedlagt følger forslag til ny regulering av kompetansekrav for alle medlemmer av Virke inkasso. Konkret foreslås det endringer i form av:

  • Skjerpede krav til autoriserte inkassobevillingshavere (utdanning og etterutdanningskrav)
  • Nytt krav til faktiske ledere med hensyn til kompetanse (innføring av tittelen autoriserte faktiske ledere)

Forslaget tar form av en høring der vi har stilt flere spørsmål som vi håper dere tar dere tid å besvare. Uten innspill på de konkrete områdene er det vanskelig for oss å utvikle nye krav som svarer til hele næringens behov og ønsker, og som vi kan legge frem for vedtak på foreningens årsmøte våren 2018.

Fra Virkes side bidrar vi gjerne til å dele innsikt om forslagene vi kommer med – og tar svært gjerne imot forespørsler om besøk, innledninger om temaet i ledergruppen, i styret, personalmøter osv. Dette kan gjerne kombineres med å snakke om hva Virke inkasso jobber med av øvrige saker for tiden. Ta kontakt så finner vi ledig tid for et besøk ut til din virksomhet.

NB: Fin premie trekkes ut blant alle som leverer høringssvar.

 

Frist for skriftlige innspill er 15.desember 2017, og sendes per epost til Iman Winkelman (se under for kontaktinfo).

Slik gir du innspill til forskriften:

Vedlagt følger et kort notat som kort skisserer forslag til ny modell. Vi har stilt noen viktige spørsmål underveis i notatet som vi spesielt ber din tilbakemelding på. Dersom du har andre innspill til hva som bør inngå som del av de nye kompetansekravene, hører vi gjerne fra deg om dette også. Vi ber ikke om lange svar, men heller korte og konkrete tilbakemeldinger. Gi kun innspill på de områder der du har synspunkter.

Tilbakemeldingene kan gis i form av kommentarer underveis, eller ved å returnere siste side i dokumentet med svar på spørsmålene.