Fortsatt brems i handelen med byggevarer

Publisert:

Omsetningen for byggevarehandelen i mai viste en tilbakegang på 1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det var en handledag mindre i mai i år en i fjor, men dette er ikke nok til å forklare tilbakegangen.

​For mai måned viste proffomsetningen en nedgang på 1,4 prosent, mens privatomsetningen viste en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

Hittil i år har byggevarehandelen hatt en nedgang på 3,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Etter en lang og unormalt kald vinter hadde vi ventet at omsetningen ville tatt seg mer opp i byggevarehandelen i vår. Første halvår i fjor utviklet seg omsetningsmessig svært godt for byggevarehandelen, så det er nå lite sannsynlig at vi når fjorårets vekst på 6,9 prosent med den svake utviklingen vi har sett så langt i år, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel. Både proff- og privatmarkedet viser en noe svakere utvikling enn forventet.

Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten innen bygg og anlegg har vært økende. Ved utgangen av mai ligger den på 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Det gir også en indikasjon på at det ikke er full aktivitet i byggemarkedet.

For årets gjenværende måneder ser vi for oss et omsetningsforløp omtrent som fjoråret.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ni av de største byggevarekjedene i Norge, og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.