Fortsatt forsiktig utvikling i byggevarehandelen

Publisert:

Omsetningen for byggevarehandelen i april viste en vekst på 8,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Oppgangen forklares i all hovedsak med tre flere handledager i april i år.

- Dette har sammenheng med at påsken falt i april i fjor. Etter en lang vinter og svak start på året går vi nå inn i en sesong med typisk høyere aktivitet enn foregående måneder, sier Bengt Herning, direktør for byggevarehandelen i Virke.

Det er proffmarkedet som står for veksten i april, med en økning på 15,9 prosent sammenlignet med fjoråret.  Privatomsetningen økte med 0,2 prosent. Mars-april samlet viser likevel en tilbakegang på -5,6 prosent  med en handledag mindre, sammenlignet med mars-april i fjor.

Hittil i år har byggevarehandelen en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Nedgangen fordeler seg over hele landet, men Midt-Norge som region skiller seg noe ut med nullvekst.

- Vi oppfatter fortsatt en usikkerhet blant aktørene rundt markedsutviklingen de nærmeste par månedene, til tross for fortsatt høy befolkningsvekst og sentralisering, høyt vedlikeholdsbehov og nye byggeforskrifter, sier Herning.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ni av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.