Fortsatt ikke full momskompensasjon

Publisert:

​Regjeringen foreslår en liten økning i rammen for momskompensasjon, tilsvarende 1,8 prosent. Totalt er rammen på 1,32 mrd. kroner. Fortsatt vil det være slik at organisasjonene vil få avkortet tilskudd sammenlignet med det de har søkt om. Forutsatt at søknadsbeløpet er det samme som i 2015, vil det mangle omtrent 240 millioner før vi har full momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

​- Virke er skuffet over at regjeringen ikke sikrer fullfinansieringen for de frivillige organisasjonene, sier direktør for Virke Ideell, Inger Helene Venås. - Dette hadde vært et enkelt grep for å verdsette frivillig innsats over hele landet. For frivillig sektor er ordningen med momskompensasjon en viktig del av rammevilkårene. Det er dessuten en ubyråkratisk ordning som brukes av over 20 000 frivillige organisasjonsledd.