Fortsatt ingen avklaring rundt verdsettelsesrabatten for hotellene

Publisert:

I reiselivsmeldingen som ble presentert i mars 2017, varslet regjeringen verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og andre overnattingssteder. Siden da har vi etterlyst framgang i saken.


Forslaget ble svært positivt tatt imot av reiselivet, da de norskeide hotellene i dag opplever formueskatten som belastende og gir overnattingsstedene med utenlandske eiere et konkurransefortrinn.

Stortingets flertall vurderte rabatten til å være et «viktig bidrag til vekst og utvikling for reiselivsnæringen over hele landet, og forslaget fikk støtte både Venstre, KrF og Senterpartiet.

I dialog med ESA

I statsbudsjett 2018 ble det lovet at Finansdepartementet ville gå i dialog med ESA for å avklare hvordan en slik verdsettelsesrabatt kan innføres i overensstemmelse med EØS-avtalen. Videre skulle departementet komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av denne dialogen.

I juni 2018 utfordret leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp) Senterpartiet på hvordan dialogen med ESA går og når det vil være mulig å innføre den forespeilede verdsettelsesrabatten. Finansministeren hadde da ikke noe nytt å melde i saken.

Les hennes svar her.

Ingen avklaring

Pollestad (Sp) utfordrer finansministeren på nytt i oktober 2018. Denne gang på hva den totale formuesskatten fra næringseiendom innen hoteller/overnattingssteder utgjorde i hvert av årene fra 2013-2017.

Her understreker finansministeren at den reduserte verdsettelsesrabatten på næringseiendom over årene 2013 — 16 har slått negativt ut for sentrale deler av norsk reiselivsnæring og at departementet nå er i dialog med ESA om en slik avklaring, uten å presentere tall.

Hun viser også til regjeringens forslag i budsjettet for 2019 om å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler, herunder næringseiendom, til 25 pst., som vil gi økt verdsettelsesrabatt for hoteller. Utover dette har hun ikke noe nytt å melde.

Les hennes svar her.