Fortsatt nødvendig med bruk av erstatningssertifikater

Publisert:

Utstedelse av erstatningssertifikat er fortsatt nødvendig ved innførsel av varer med GSP-status når dette skjer i delforsendelser til Norge fra tollager i EU. Dette ble klart etter at Norge blant annet etter påtrykk fra Virke, forsøkte å fremforhandle et unntak for Norge som EU ikke ville godta.

Det er altså ikke mulig å ”skrive av” delforsendelser på originalt opprinnelsesbevis, og det er ikke anledning til å bruke fakturaerklæringer. Først i 2017 vil EU tillate bruk av fakturaerklæringer slik at importører skal slippe å måtte be om utstedelse av erstatningssertifikater fra myndighetene i landet hvor varene oppbevares på tollager.

Virkes medlemmer har erfart at Danmark og Sverige bruker svært lang tid på å utstede erstatningssertifikater og at dette skaper store problemer mht varetilførsel og administrativt bryderi. Danmark og Sverige har nå tillatt bruk av skannede dokumenter, slik at det i det minste er mulig å skanne erstatningssertifikater og sende dem elektronisk til Norge for å forkorte saksbehandlingstiden.

Virke vil fortsette sitt arbeid med å få Tollvesenet til å finne alternative løsninger som gjør vareimporten smidigere i tidsrommet inntil 2017.