Fortsatt økende grensehandel

Publisert:

Norske forbrukere brukte svimlende 14,5 milliarder kroner på grensehandel siste firekvartalsperiode. – At grensehandelen vokser med hele 5,8 prosent i løpet av det siste året, bekymrer oss kraftig, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare.

Tusenvis av arbeidsplasser i Norge er utsatt på grunn av grensehandelen, sier direktør for Virke Dagligvare, Ingvill Størksen

– Grensehandelen går direkte ut over tusenvis norske arbeidsplasser, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

– Bransjen har tilbudt politikerne en løsning som både påvirker det særnorske avgiftsnivået som lokker folk over grensen for å handle. Vår løsning gir i tillegg god miljøeffekt. Derfor er det overraskende at politikerne takker nei, men fortsetter å la grensehandelen vokse, fortsetter hun.

Bransjens forslag er å legge om grunnavgiften på drikkevareemballasje, til en materialavgift som gir incentiver til en mer miljøvennlig, ikke-fossil emballasje. - Dette påvirker prisforskjellen på typiske lokkevarer som drikke, samtidig som det fører til gode miljøløsninger, slår Størksen fast.

– Ved å avvise dette forslaget inrevidert nasjonalbudsjett, har regjeringen og støttepartiene takket nei til en gyllen mulighet som både reduserer grensehandelen, og dermed flyten av arbeidsplasser fra Norge til utlandet, i tillegg til miljøbelastningen fra drikkevare-emballasje. Det er både overraskende å skuffende at politikerne fortsatt lar grensehandelen vokse, avslutter Størksen.