Fortsatt usikkerhet om skatteplikt på personalrabatter og tredjemannsrabatter

Publisert:

Denne uken deltok Virke deltok på Skattedirektoratets arbeidsmøte som følger opp forslaget om å endre beskatningen av personalrabatter og tredjemannsrabatter. Virke anbefaler at myndighetene revurderer behovet for endring før man gjennomfører eventuelle justeringer i dagens regelverk.

Mann med datamaskin
En endring i dagens skatteregelverk vil kunne medføre utilsiktede effekter i form av redusert mulighet for å kunne tilby de ansatte skattefrie personalrabatter.

I forlengelsen av denne ukens arbeidsmøte i Skattedirektoratet er det som nevnt fortsatt usikkert hva direktoratet vil anbefale av hensyn til endelige endringer i regelverket ovenfor Finansdepartementet. Dette betyr også at det fortsatt er usikkert om vi i det hele tatt kan forvente oss endringer i måten personalrabatter og tredjemannsrabatter skal skattlegges på i forlengelsen av regjeringens varslede oppfølgning i statsbudsjettet for 2018.

Virkes anbefalinger til Skattedirektoratet

Virke har på vegne av sine medlemmer anbefalt at Skattedirektoratet klargjør hva som er formålet bak de foreslåtte endringene i dagens regelverk, og eventuelt revurderer behovet for endringer. For mange næringsdrivende fungerer dagens regelverk godt. En endring vil kunne medføre utilsiktede effekter i form av redusert mulighet for å kunne tilby de ansatte skattefrie personalrabatter. Det vil også kunne medføre betydelig administrativt merarbeid i forlengelsen av foreslåtte endringer som berører rapportering og dokumentasjon av personalkjøp med prisavslag.

Videre arbeid

Virke vil holde sine medlemmer oppdatert om utviklingen med hensyn til skatteplikt på personalrabatter og tredjemannsrabatter. Medlemmer som har innspill til Virkes videre arbeid i saken kan også ta kontakt for ytterligere dialog om prosessen og Skattedirektoratets forslag.

Hele høringssvaret kan leses her