Fra nyttår må du innhente politiattest for nyansatte på sykehjem

Publisert:

Hånd som jobber med PC

Kravene til attesten skal være oppfylt før tiltredelse.  

Det er kun krav om norsk politiattest. For utenlandske arbeidstakere er det kun krav om attest som dekker den perioden vedkommende har bodd i Norge, like gyldig hvor kort tid vedkommende har vært her.  

Hvordan søke:  

All nødvendig informasjon om søknad ligger på politiets attestkontors hjemmeside.  

Det er arbeidstaker som må søke, men det kreves en begrunnelse fra arbeidsgiver. Denne begrunnelsen skal fylles inn i eget skjema som arbeidstaker skal sende som vedlegg til søknaden til politiet.  

Som arbeidsgiver skal du leverebekreftelse på formål med politiattest  

For helse- og omsorgstjenester er hjemmelen helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Er du i tvil om formål eller hjemmel kan du finne det i formålsoversikten.  

Se mer i LovNytt 3/2016

Har du spørsmål kan du ringe Seniorrådgiver i Virke, Tore Berg på telefon 48183625.