Frelsesarmeen ut av Virke

Publisert:

I går vedtok styret til Frelsesarmeen å melde seg ut av Virke og inn i NHO-foreningen Abelia.

- Vi synes det er synd at Frelsesarmeen melder seg ut av Virke. Vi har hatt et godt samarbeid over mange år, men Frelsesarmeen står fritt til å velge hvilken arbeidslivstilknytning de vil ha, sier Torbjørg Aalborg, direktør for Virke ideell.

De siste årene har Virke og Frelsesarmeen brukt mye krefter på å løse utfordringene knyttet til  de historiske pensjonskostnadene, som tynger ideell sektor i Norge. Virke samarbeider i tillegg tett med regjeringen om en løsning på situasjonen med ideell sektors historiske pensjonskostnader.  Vi har også fremforhandlet en ny fremtidig pensjonsavtale med arbeidstakersiden, som Virke mener kan bli til en løsning for  ideell sektor

- Dekningen av historiske pensjonskostnader er sterkt kritisert av NHO.  Dette er bekymringsverdig. Når det gjelder ideell sektor har NHO-Abelia ikke en løsning  som løser de historiske kostnadene, sier Aalborg.

- Vi kommer til å jobbe med uforminsket styrke sammen med resten av ideell sektor, partene og regjeringen for å finne en løsning på de historiske pensjonskostnadene, avslutter Aalborg.