Fremføring av utgitt innspilt musikk

Når man spiller rettighetsbelagt musikk fra en lydkilde, skal det betales et fremføringsvederlag for den avspillingen som finner sted. Dette fremføringsvederlaget skal betales til organisasjonene TONO og GRAMO.  

TONO

TONO forvalter komponistenes, tekstforfatternes og musikkforleggernes rettigheter i musikkverk: www.tono.no

GRAMO

GRAMO er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå. Organisasjonen forvalter deres rett til vederlag når innspilt musikk blir kringkastet eller offentlig fremført: www.gramo.no