Frikort egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017

Publisert:

Det er vedtatt å automatisere ordningen med frikort for egenandelstak 2 fra 1.1.2017. For de private rehabiliteringsinstitusjonene betyr det at de må innrapportere pasientenes egenandeler til Helsedirektoratets/Helfos egenandelsregister.

Rapporteringen skal skje elektronisk ved hjelp av enten NPR Behandlerkravmelding eller Behandlerkravmeldingen.

Automatiseringen innebærer at egenandelsinformasjon fra behandlerne (deriblant private rehabiliteringsinstitusjoner) samles i et egenandelsregister. Når en innbygger har betalt egenandeler over egenandelstaket, vil frikortet automatisk sendes til pasienten. Pasienten slipper dermed å søke om frikort selv.

Egenandelstaket for frikort tak 2 er 2670 kroner i 2016, og er foreslått satt ned til i underkant av kr.2000,- f.o.m. 1.1.2017.  Hyppig innrapportering av egenandeler fra private rehabiliteringsinstitusjoner er en viktig forutsetning for å få til en god løsning for innbyggerne.

Viktige elementer i den nye ordningen:

 1. Frikort egenandelstak 2 automatiseres fra 1.1.2017. Det innebærer at brukerne får frikortet automatisk i posten uten å søke om det.
 2. Det innføres krav til elektronisk innrapportering av egenandeler fra 1.1.2017 for alle behandlergrupper omfattet av frikort egenandelstak tak 2, Behandlerkravmeldingen (eller NPR Behandlerkravmeldingen) skal benyttes.
 3. Det tas sikte på at Egenandelstaket senkes til om lag 2000 kr. Dette innebærer lavere utgifter for alle som i dag når egenandelstaket i løpet av et kalenderår.
 4. Krav til egenandelsinnrapportering hver 14. dag.
 5. Krav til kvalitet i innrapportering av egenandelene. Dette innebærer at alle egenandelene må inneholde fødselsnummer/d-nummer.
 6. Det tilbys en egen spørretjeneste fra 1.1.2017 slik at behandler kan spørre om pasienten skal betale egenandel.
 7. Det legges til rette for funksjonalitet (i behandlerkravmeldingen og NPR-behandlerkravmeldingen) for å registrere om en egenandel er betalt eller ikke-betalt.
 8. Brukerne kan logge inn på «Mine egenandeler» på www.helsenorge.no fra 1.1.2017 og se sine registrerte egenandeler.
 9. Fysioterapi: Sykdomslisten for fysioterapi foreslås avviklet fra 1.1.2017. Det innebærer at brukerne som tidligere fikk gratis fysioterapi, må betale egenandel fra første behandling.
 10. Fysioterapi og rehabilitering: Det innføres egenandelsfritak for barn under 16 år.
 11. Tannbehandling: Egenandeler for forundersøkelse ifbm kjeveortopedi (innslags pkt. 8) skal ikke lenger inngå i frikort egenandelstak 2.