Frivillighet – en gave til næringslivet

Publisert:

Stadig flere bedrifter inngår ulike typer systematisk samarbeid med frivillige organisasjoner og lag.

Inger Helene Venås
Direktør for Virke Ideell, Inger Helene Venås

- Frivilligheten er en gave til næringslivet, det å sette sitt eget arbeid inn i denne større konteksten er ikke bare en merverdi for aktøren de samarbeider med, men også når de får oppleve sitt arbeid i en større kontekst, sier Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell. I dag deltar hun på den store Topplederkonferansen i regi av Frivillighet Norge.

På konferansen presenterte blant annet Frivillighet Norge sitt årlige frivillighetsbarometer.

–Jeg legger spesielt merke til at de fleste respondentene var enige i at frivillige organisasjoner bør legge vekt på at potensielle samarbeidspartnere tar miljø- og samfunnsansvar, sier Venås.

- Næringslivet kan ikke uten videre styrke omdømmet gjennom et samarbeid med en frivillig organisasjon. De må ha et troverdig utgangspunkt som en ansvarlig samfunnsaktør. Da vil et slikt samarbeid være med på å styrke også egen profil og omdømme.

- Her er det vinn vinn for begge parter i et samarbeid. Frivilligheten blir styrket og næringslivet for se sine tjenester inn i en kontekst og blir utfordret på sin egen aktive rolle som samfunnsaktør, avslutter Venås

Les om frivillighetsbarometeret på Frivillighet Norge sine nettsider >>