Frivilligheten får det trangere

Publisert:

Kvinne med alvorlig blikk

Statsbudsjettet reduserer de frie inntektene til organisasjonene og gjør organisasjonene mer avhengige av prosjektstøtte og gaver. Det vil føre til mer tid brukt på søknader og rapportering og mindre tid brukt på å skape aktiviteter og meningsfulle fritidsopplevelser.

– Det er vanskelig å forstå at det legges opp til kutt i stedet for offensive grep, sier Inger Helene Venås, direktør i Virke Ideell.

Norge er et av de landene i verden med høyest frivillig deltakelse. 60% av befolkningen jobber frivillig i løpet av et år. Frivilligheten er et spleiselag mellom staten, private givere og de frivillige som jobber dugnad.

Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner øker med 28,6 millioner til 1,35 milliarder kroner. Det vil gjøre at avkortningen av momskompensasjon i 2018 vil fortsette å øke. Frivillighet Norge har beregnet at avkortningen vil øke fra 28 % i 2017 til 32 % i 2017.

– Statsbudsjettet legger opp til at det er stadig lengre frem til målet en reell momskompensasjon, krone for krone. Organisasjonene må fortsatt betale skatt på frivillig innsats, stikk i strid med partiprogrammene til Høyre og Fremskrittspartiet, sier Venås.

Bevilgningene til studieforbundene til studieforbundene reduseres med 22,5 millioner korner. I 2016 gjennomførte studieforbundene 1,4 millioner kurstimer. Dette er kurs som i stor grad gjennomføres i frivillige og ideelle organisasjoner.

Det er en rekke andre kutt for frivilligheten.

  • Støtteordningen for landbruksorganisasjoner avvikles. 33 organisasjoner mister dermed over 30 millioner kroner.
  • Støtteordningen for nyskapende bruk av kultur i barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU Kultur, avvikles (3,4 millioner)
  • Støtten til politi og vakthold ved idrettsarrangement for barn og unge avvikles