Frokostmøte BIM - Troll eller kontroll

Publisert:

​Tid: Onsdag 7. mai, kl 0900 (frokost serveres fra kl 0830) Sted: Hovedorganisasjonen Virke, Henrik Ibsens gate 90 (Solli plass) Pris: Kostnadsfritt for medlemmer. Ikke-medlemmer og no-show blir belastet kr 500,-

Informasjon og anvendelse av informasjonen på en mest mulig effektiv måte er kanskje noe av det viktigste på alle typer prosjekter og i hverdagen. Bruken av BIM (digitale bygningsinformasjons- modeller) er i ferd med å bli en naturlig del av byggeprosessen.

Flere byggherrer krever allerede BIM som plattform for samhandling. BIM er ikke et nytt fenomen og har vært i bruk hos mange av de store entreprenørene i lengre tid. Nå begynner flere mindre entreprenører og byggmestere å melde seg på BIM-bølgen.

Hvordan kan handelsleddet bidra til å videreutvikle samhandlingen i byggenæringen? Hva har dette å si for handelen? Hva skjer med den tradisjonelle verdikjeden nå?

PROGRAM

Kl 09:00 Velkommen

v/ Jørgen Braathen, Virke Bygg & Anlegg

Kl 09:05 Hvor ble det av reisebyråene?

Teknologien gjorde informasjonen mer tilgjengelig og svært enkel å benytte seg av. Reisebyråene, slik vi kjente dem, er borte.
v/ Per Arne Villadsen, Berg-Hansen

Kl 09:25 Forsvinner handel i byggenæringen slik vi kjenner den?

- Kort innføring i BIM

- Hvilke muligheter og trusler gir dette for handelen?

v/ Janne Aas-Jakobsen, Consigli

Kl 09:45 Elektronisk samarbeid blir et krav
 IFD SignON – et samarbeidsprosjekt mellom EFO, NRF og NOBB.
 Halvard Gavelstad, Norsk Byggtjeneste, IFD SignOn

Kl 10:05 Vi er i gang for lengst!
 Eksempler på hvordan BIM brukes på byggeplassen i dag.
 v/ Rupert Hanna, Skanska

Kl 10: 25 Veien videre
Hvordan skape konkurransekraft for handelsleddet med BIM?
v/ Bengt Herning, Virke Byggevarehandel

Vi avslutter ca kl 11:00

Påmelding til