Norge i svart, hvitt og grått

10 prosent av husstandene i Norge kjøper renhold og trenden er økende. De fleste kjøper renhold svart. Frokostmøte 28. februar er på saken. Møtet er gratis.

Treparts bransjeprogrammet innen renhold inviterer til frokostmøte 28. februar. Der vil SINTEF presentere resultatene fra en nylig gjennomført kartlegging av tilstanden og sentrale utviklingstrekk i forbrukermarkedet i renholdsbransjen.

Treparts bransjeprogram renhold består av: NHO Service, Norsk Arbeidmandsforbund, Hovedorganisasjonen Virke, KS, Spekter og Arbeidstilsynet.

Bakgrunnen er at renholdsbransjen er spesielt utsatt for aktører som driver på kant med loven. Bransjen er preger av arbeidsinnvandring, begrensede krav til formell kompetanse, lave etableringskostnader og høy gjennomtrekk av bedrifter og renholdere.

Renhold i private hjem stiller andre krav til kontroll fra myndighetene. Bransjen har store utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og møter urimelig konkurranse fra useriøse virksomheter.

Ny teknologi og mer fleksible organisasjonsformer skaper nye muligheter og utfordringer.

Innledere

  • Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet
  • Anne Jensen, NHO Service
  • Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund
  • Stein Johnsen, Hovedorganisasjonen Virke
  • Morten Hatling, SINTEF Teknologi og samfunn

Arrangementet er gratis.

Sted: STAMI, Gydas vei 8, 0363 Oslo
Tid: Frokost kl. 8.00-8.30. Møter og TV starter kl. 8.30 og varer til kl. 10.
Påmelding:


Seminaret blir strømmet på Nett-TV HER.