Fugeskum med miljøgiften mellomkjedete klorparafiner skal ikke lengre brukes i Kruse Smith

Publisert:

Før jul inngikk EBA en frivillig avtale om utfasing av fugeskum som inneholder mellomkjedete klorparafiner. Sammen med Grønn Byggallianse, Virke Byggevarehandel og Direktoratet for byggkvalitet skal EBA jobbe for at denne typen fugeskum ikke lengre brukes i norske bygg og byggevarer.

Kruse Smith rydder nå i egne rekker og kvitter seg med alle fugeskumprodukter som inneholder miljøgiften.

- Å erstatte produkter med helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre skadelige alternativer er en del av det daglige miljøarbeidet for en entreprenør. Allikevel er det positivt at det rettes spesiell oppmerksomhet mot slike verstingstoffer, sier Olav Rønningen, energi- og miljørådgiver i Kruse Smith.

Kruse Smith har gått igjennom sine stoffkartoteker og funnet seks ulike fugeskumsprodukter med mellomkjedete klorparafiner som har blitt brukt i deres prosjekter.

- Vi kontaktet produsentene av disse produktene og har fått informasjon om alternativer som ikke inneholder klorparafiner. Det finnes erstatningsstoffer og vi informerer nå alle våre prosjekter om disse. Å være helt konkret på hvilke produkter som skal ut og hvilke som kan substituere disse er en effektiv måte å få til en rask utfasing på, mener Rønningen.

Entreprenøren sitter i EBAs Klima-, Energi- og Miljøutvalg og tror den frivillige avtalen kan være med på få fortgang i utfasingen av miljøgiften som er oppført på myndighetenes prioritetsliste.

- Dersom flere entreprenører setter ned foten og ikke bruker denne typen fugeskum vil det merkes. Når man også har myndigheter, byggevarehandelen og byggherrer med på laget gir det et veldig godt utgangspunkt for å bli kvitt et problem en gang for alle, sier miljørådgiveren.