Full seier for barnevernsinstitusjonene

Publisert:

Full seier i pensjonssaken i retten for barnevernsinstitusjonene. Staten tapte anken i lagmannsretten, og sitter igjen med regningen på pensjonskostnader og saksomkostninger.

- En god nyhet og svært viktig seier, sier direktør Torbjørg Aalborg som har fulgt saken tett fra den var i Tingretten. - Vi visste at disse ideelle aktørene hadde en god sak, og det er  det bekreftet to ganger i rettsapparatet. Det er nå spennende om staten anker til Høyesterett. Det vet vi om en måned, sier Aalborg.

Saken gjelder tre stiftelsers krav om at staten dekker kostnader knyttet til pensjonsrettigheter opparbeidet for stiftelsens ansatte i perioden stiftelsene drev barneverninstitusjoner på vegne av fylkeskommunen og senere staten. Spørsmålet i saken er om staten etter de driftsavtaler som var inngått mellom det offentlige og stiftelsene, er forpliktet til å dekke pensjonskostnadene som forfaller til betaling etter at driftsavtalene er brakt til opphør.

Virke har fulgt saken tett og vurdere denne seieren som prinsipielt veldig interessant og viktig.