Fullt gjennomslag i ESA

Publisert:

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, vedtok 27. februar at Kippermoen treningssenter i Vefsn kommune mottar ulovlig statsstøtte, noe som er i strid med EØS-avtalen. ESA sier at Vefsn kommune må endre finansieringsmodellen slik at den ikke er konkurransevridende overfor private treningssentre. Poenget med endringen er at Kippermoen treningssenter må opptre som en normal markedsaktør når de konkurrerer i kommersielle markeder.

ESA har gitt Norge en måneds frist, det vil si innen 27. mars, til å si hvordan de vil implementere ESAs vedtak. Denne typen ulovlig kryssubsidiering er et alvorlig problem for norske treningssentre. ESA knesetter et prinsipp om at treningssentre som mottar offentlige midler må opptre som en normal markedsaktør. Dette er et krystallkart eksempel på at offentlige virksomheter ikke kan motta ulovlige subsidier når de går inn i kommersielle markeder.
– Dette er en stor seier for treningsbransjen i Norge, sier Anne Thidemann, direktør i Virke Trening.
– Vi har jobbet hardt med denne saken i mange år, og det er derfor gledelig ESA har skjønt problemstillingen og lander på et riktig vedtak. Virke vil benytte denne saken aktivt i liknende tilfeller hvor det er konkurranse mellom offentlige og private aktører, avslutter hun.
Kan påvirke konkurransen
Saken med Kippermoen er spesiell. Den ble klaget inn for konkurransetilsynet allerede i 1997. Det var først når saken ble brakt inn som ulovlig statsstøtte for ESA i 2009 at saken ble behandlet skikkelig. Det er først nå i 2013 at saken finner sin løsning: At Kippermoen treningssenter må opptre som en normal markedsaktør når de konkurrerer i markedet. Saken har med andre ord pågått i 16 år før det ble funnet en tilfredsstillende løsning. Dette er et godt eksempel på at EØS-avtalen kan bidra til å finne en god løsning på et vanskelig spørsmål.
Et svært viktig poeng i ESAs beslutning er at treningssektoren i Norge er gjenstand for investering, eierskap og etablering over landegrensene. ESA har derfor konkludert med at statlig støtte til treningssentre kan påvirke konkurranse og handel innen EØS og dermed omfattes av statstøtteregelverket. Dette betyr at alle offentlige virksomheter i Norge må følge statsstøtteregelverket når de mottar offentlig støtte eller er offentlig eiet, og samtidig konkurrerer i kommersielle markeder.
ESAs vedtak sier at norske myndigheter må sikre at regnskapene til det kommersielle treningssenteret og resten av idrettssenteret holdes adskilt. På den måten kan det garanteres at treningssenteret bærer sine egne kostnader, og ikke kryssubsidieres gjennom offentlige midler som er gitt til den øvrige driften av idrettssenteret. Norske myndigheter har videre akseptert at kommunen som eier må påse at den får en rimelig avkastning på sin investering i treningssenteret.