Fullt hus på arrangement om meningsmålinger og tillit

Publisert:

Fire menn på scenen

Virke markedsanalyse gjennomførte i samarbeid med Civita et arrangement om meningsmålinger og tillit som del av Arendalsuka 2017. Arrangementet trakk fullt hus og engasjementet var på topp blant både innledere og publikum.

Virke er hoved- og arbeidsgiverorganisasjonen for den norske markedsanalysebransjen, og har på vegne av sine medlemmer utviklet et bransjesamarbeid knyttet til valg 2017. Hensikten med samarbeidet er å øke innsikten i meningsmålinger som metode, og hvordan slike målinger bør brukes for å unngå at informasjonen fortolkes feil. Økt innsikt om dette kan bidra til færre misforståelser knyttet til meningsmålingene som publiseres frem mot valgdagen.

Om arrangementet

Arrangementet på Arendalsuka hadde tittelen «Kan vi stole på meningsmålinger?» og tok form av en innledning om meningsmålinger og metodebruk av seniorrådgiver i Opinion Henrik Høidahl. Innledningen ble etterfulgt av at initiativtaker bak Poll of Polls Johan Giertsen og journalist i TV2 Kjetil Løset dro publikum gjennom deres tanker om brukernes mulighet for å etterprøve meningsmålingene / funnene i slike målinger. Publikum fikk stille spørsmål til panelet etter endt innledning.

Gode tilbakemeldinger

Arrangementet trakk fullt hus, og både blant innlederne og publikum var engasjementet stort. Mange satte også pris på at bransjen var representert i panelet, og det ble vist til at temaet er svært relevant i møte med at meningsmålingene i stor grad brukes av media for å sette dagsorden frem mot stortingsvalget 11.september 2017.