Fulltegnet frokostmøte om krisekommunikasjon

Publisert:

I samarbeid med Utenriksdepartementet inviterte Virke Reise Utland til frokostmøte om beredskap og kommunikasjon ved krisesituasjoner. På det fulltegnede møtet delte bransjen og myndigheter sine erfaringer, problemstillinger og ønsker for fremtidig samarbeid.

​Virke Reise Utland samarbeider tett med Utenriksdepartementet ved krisesituasjoner. Deriblant stiller vi tilgjengelige ressurser til disposisjon og samler vi inn informasjon fra medlemsbedriftene og tilstreber å gi bransjen fortløpende oppdateringer der en krise rammer på bransjenivå. Vi ønsker å skape relevante møteplasser der bransjen som helhet kan samles for å diskutere aktuelle tema.

Frokostmøtet "Beredskap og kommunikasjon ved krisesituasjoner" den 27. oktober ble innledet av Frode Andersen fra UDs kommunikasjonsenhet. Etter hans foredrag om krisekommunikasjon hadde forsamlingen en åpen dialog der bransjen, myndigheter og bransjeorganisasjon delte erfaringer, problemstillinger og ønsker for vårt fremtidige samarbeid. Det fulltegnede møtet ble godt mottatt av deltakerne og vi tar sikte på å gjennomføre lignende samlinger også fremover.


For medlemmer som ønsker å foreta en gjennomgang av sine rutiner på området tilbyr selskapet Lynx Porter Novelli en fordelsavtale på en beredskapspakke til Virke Reise Utlands medlemmer.