FUSJONER OG OPPKJØP I KONSULENTBRANSJEN

Hva skjer av fusjoner og oppkjøp innen konsulentbransjen? Hvem er det som kjøper og hvordan verdsettes oppkjøpene?

Paul Collins, Styreleder av det London-baserte Professional Services M&A-selskapet Equitec deler hans internasjonale innsikt om dette – inkl. effekten av bransjeglidningen vi ser skjer mellom tradisjonelle konsulentselskaper, IT tjenester og media.

Collins vil også forklare hva kjøpere/investorer ser etter, med utgangspunkt i selskapets research samt intervjuer med et stort antall kjøpere/investorer.
Avslutningsvis vil Collins dele hans 10 «må ha» aspekter ved et selskap som selgere av et selskap bør være oppmerksomme på.

Paul Collins har selv en lang karriere innen industri, IKT og consulting og Equitec (www.equiteq.com) har bistått et stort antall selgere og kjøpere i oppkjøps- og fusjonsprosesser.